Elérhetőségek

2141 Csömör,
Kacsóh Pongrác utca 6.
Telefon: 06-28/543-950
E-mail küldése

Bemutatkozás

Szeretném megragadni az alkalmat és programunk mottó igéjével bemutatni óvodánkat.

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem, mert ilyeneké az Isten országa.”  (Márk 10,14)

A keresztény nevelés alapköve Jézus tanítása, amelyben magához hívja a gyermekeket és megáldja őket. A gyermekeket Isten ajándékának tekintjük és a családdal együtt közösen részt veszünk formálásukban, a bennük lévő készségek, képességek, tálentumok kibontakoztatásában.

A gyermekek még ebben a korban kevés élettapasztalattal rendelkeznek, ezért szükségük van az iránymutatásra.

A gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve, indirekt módszerekkel vezetjük rá óvodásainkat a helyes út választására.

A bibliaismereti foglalkozásokon a lelkészek, hitoktatók megmutatják a gyermekek számára a helyes erkölcsi magatartásformákat (a szeretetet, a bizalmat, a türelmet, a megbocsájtást, az engedelmességet, a felelősségvállalást, a lelkiismeretességet, és a becsületességet).

A bibliaismeret heti egyszeri alkalommal van jelen az óvodánkban. A gyermekeket szeretettel kell segítenünk abban, hogy felfedezzék, megismerjék a teremtett világ kincseit, szépségét, hogy közel érezzék magukat Istenhez. Az a gyermek, aki megismerte Isten mindent átölelő szeretetét, az bízni fog önmagában, és a Teremtőben, nyitottabb lesz a világra, biztonságban fogja érezni magát benne. Óvodánk ökumenikus szellemű evangélikus óvoda, ezért a saját felekezetű hittan minden gyermek számára továbbra is elérhető.

A gyermekek vallásos nevelését segítik a mindennapos életbe beépített „szeretet üzenetek”, a gyertyagyújtás, a hitéleti sarok, a csendjáték (mindez felmenő rendszerben bevezetve).

Célunk: az óvodások nyugodt, élmény-gazdag, harmonikus fejlődésének elősegítése a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatásával, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

Továbbá célul tűztük ki a Biblia tanítása alapján ismerjék meg a Teremtő Isten csodálatos műveit, a Bibliai történeteket, amelyek igazán értékes emberré, személyiséggé formálják őket.

Feladatunk: Az óvodások testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítése az erkölcsi-szociális, az esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálódásának segítésével a Biblia tanítása által.
 

• Méhecske csoport Pillangó csoport • Katica csoport 
• Maci csoport       • Csibe csoport

csömöri rózsakert evangélikus óvoda


Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda - Magyar