Elérhetőségek

2141 Csömör,
Kacsóh Pongrác utca 6.
Telefon: 06-28/543-950
E-mail küldése

Aktuális hírek

Tankötelezettség - ÚJ ISKOLAÉRETTSÉGI TÖRVÉNY!

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa

Tájékoztatás tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatban: //admin.webgenerator.hu/uploads_customer/11114313/tajekoztatas_takotelezettseg_meg.pdf

https://szuloihang.hu/iskolaerettseg-tudnivalok/?fbclid=IwAR0bEoR-J1_p57sVZl6juRG-flfps8ySAD2mDfpO7XHhKA7Sp9A_UHli0Bw

 

Szülők: ezt kell tudni az új iskolaérettségi törvényről

2020-08-05Szülők: ezt kell tudni az új iskolaérettségi törvényről2020-08-06T09:58:21+01:00

Míg korábban a gyermeket jól ismerő óvoda a szülővel közösen dönthetett a további egy óvodai év szükségességéről, a kormányzat 2020-tól olyan új rendszert vezetett be, amelyben az iskolaérettség megítélésének felelősségét a gyermeket csak papírok alapján ismerő Oktatási Hivatal kapta meg. Az Oktatási Hivatal amennyiben úgy gondolja, kérhet szakvéleményt a pedagógiai szakszolgálattól, de a gyermekkel a szakszolgálat is csak egy rövid vizsgálat során találkozik.

A gyermek fejlődése szempontjából rendkívül fontos, hogy éretten kerüljön iskolába, különben folyamatos kudarcélményeknek van kitéve. Az érettség nem csupán az értelmi képességek fejlettségét jelenti, hanem összetett dolog: szükséges az érzelmi és szociális érettség, a fejlett beszéd és beszédértés, mozgáskoordináció, alkalmazkodóképesség, szabálykövetés, monotóniatűrés. Minderről bővebben lásd segédletünket.

Ha a szülő azt szeretné, hogy hatéves gyermeke még egy évig óvodában maradjon, január 1. és 15. között kell benyújtania a kérvényt az Oktatási Hivatalnak (a hivatal tájékoztatója itt olvasható). Ehhez a hivatal honlapján kell kitölteni egy online űrlapot, benne megadni a szülői indoklást és a csatolt dokumentumok listáját, majd az űrlapot ki kell nyomtatni és a csatolt dokumentumokkal együtt legkésőbb január 15.-ig postára adni. Az Oktatási Hivatal ha tud, akkor saját hatáskörben a beérkezéstől számított 8 napon belül dönt, vagy ha szükséges, szakszolgálati felülvizsgálatot rendel el. Ez utóbbi esetben a teljes eljárás határideje 60 napos. A szakszolgálat javaslatot tesz az Oktatási Hivatalnak a gyermek iskolaérettségéről; bár az Oktatási Hivatal jogilag megtehetné, hogy ezt megváltoztatja, a gyakorlatban ez nem szokott előfordulni, és a hivatal jóváhagyja a szakszolgálat javaslatát.

A szülőknek még a januári kérvényezés előtt érdemes minél több olyan dokumentumot beszerezni, ami a gyermek iskolaéretlenségét alátámasztja. Az a legjobb, ha a dokumentumban egyértelműen szerepel, hogy a gyermek további egy év óvodai nevelését javasolják. Ilyen dokumentumot meg lehet próbálni szerezni a gyermek állapotától függően például:

  • Szakorvostól vagy háziorvostól. A szakorvosi papír jóval erősebb (pl. gyermekneurológia, vagy más szakorvos).
  • A pedagógiai szakszolgálattól, ha a gyermek volt ott korábbi vizsgálaton.
  • Az óvodapedagógustól. Az óvodából kikérhető a fejlődési napló másolata, de ez nem ad egyértelmű jelzést a gyermek iskolaérettségéről, így még jobb, ha az óvodapedagógus írásos véleményt is ad.
  • Logopédustól, gyógypedagógustól, fejlesztőpedagógustól, mozgásterapeutától.
  • Pszichológustól.
  • Magán úton is lehet végeztetni iskolaérettségi vizsgálatot, ennek eredménye is csatolható (bár természetesen nem kötelező a hivatal számára).
  • Védőnőtől.

Azért fontos minél több és erősebb dokumentumot előre beszerezni, hogy az Oktatási Hivatal minél nagyobb eséllyel már saját hatáskörben méltányolja a szülői kérést. Természetesen csatolt dokumentumok nélkül is lehet kérvényezni pusztán szülői indoklással, de ebben az esetben jóval nagyobb az esélye annak, hogy a hivatal szakszolgálati felülvizsgálatot kér. A szakszolgálati vizsgálatokról részben pozitívak a tapasztalatok: van ahol részletesen meghallgatják a szülőket is, és a gyermek érdekét szem előtt tartva döntenek. Sajnos azonban nem mindig ez a helyzet, van ahol a szülőket érdemben meg sem hallgatják, és csupán a gyermek értelmi képességei alapján hoznak egy felszínes és sablonos döntést, pedig gyakran a további egy év óvodára nem a gyermek értelmi képességeinek fejletlensége, hanem például érzelmi vagy szociális éretlensége, gyenge monotóniatűrése vagy fejletlen mozgáskoordinációja miatt van szükség (bővebben segédletünkben olvashat ezekről).

Hasznos tippek a szülői kérvényezéshez:

  • Kizárólag a gyermek fejlettségével kapcsolatos érvek számítanak, kerüljük az egyéb indokokat, mint pl. hogy melyik tanárhoz kerülne, milyenek a családi körülmények, melyik barátjával maradna együtt, stb. A szülői indoklás elkészítéséhez segédletet állítottunk össze, mely itt olvasható; ebben részletesen leírjuk, mi számít szakmailag alátámasztható és erős indoknak.
  • Az Oktatási Hivatal 2020-as döntéseiről nyilvános adatbázist állítottunk össze a szülői visszajelzések alapján, mely itt érhető el. Ebből megtudhatjuk, hogy a hozzánk hasonló helyzetben levő szülők milyen indoklást és milyen csatolt dokumentumokat nyújtottak be, és erre az Oktatási Hivatal milyen döntést hozott. Figyelem: az Oktatási Hivatal megyei szinten szerveződik (az ún. POK-okban), és döntéseik megyénként igen különbözőek lehetnek.
  • A tapasztalatok alapján érdemes a kérelmet minél később benyújtani, akár a határidő utolsó napján (jan. 15.), ugyanis a visszajelzések alapján minél később nyújtja be valaki a kérelmet, annál nagyobb az esélye, hogy külön szakszolgálati felülvizsgálat nélkül egyből elfogadják.

Összességében elmondható, hogy az Oktatási Hivatal a kérések nagy többségét végül elfogadta: egy részüket egyből, más részüket szakszolgálati felülvizsgálat után. Csak nagyon kevés esetben történt meg, hogy az Oktatási Hivatal szakszolgálati felülvizsgálat nélkül elutasította a szülői kérelmet. De a szakszolgálati vizsgálat során elképzelhető, hogy elutasítják a szülői kérelmet: 2020-ban ez több mint ezer esetben megtörtént. Az Oktatási Hivatal döntéseinek részletes statisztikai elemzése a szülői visszajelzések alapján itt olvasható.

Amennyiben az Oktatási Hivatal elutasítja kérelmünket, akkor csak bírósági úton van lehetőség fellebbezni. Volt, akinek ez sikerült, de az esetek nagy többségében sajnos sikertelen volt a fellebbezés, mert a bíróság csak a formális szabályok betartását nézte, és nem foglalkozott érdemben a szülők dokumentumokkal is alátámasztott érveivel.

2020-tól már nincs lehetőség arra, hogy szülőként közvetlenül a pedagógiai szakszolgálathoz forduljunk iskolaérettségi vizsgálat céljából. 2019 őszén még nagyon sok szülő megtehette ezt és így mentesült az Oktatási Hivatali eljárástól, de ez a kiskapu 2020-tól megszűnt. Egy kivétel maradt: az 5 és 6 év közötti SNI/BTMN gyermekek esetében a szakszolgálat szeptember 1. és január 15. között kiállíthat szakvéleményt a gyermek iskolaérettségéről, és amennyiben további egy év óvodát javasolnak, akkor a szülőnek már nem kell kérvényt benyújtania az Oktatási Hivatalhoz. Ezzel a lehetőséggel azonban a nem SNI/BTMN-es szülők – vagyis a többség – már nem tud élni. Természetesen amennyiben szükséges, továbbra is lehet fordulni a szakszolgálathoz, amennyiben a gyermek fejlesztése ezt megkívánja, de kifejezetten iskolaérettségi vizsgálatot és szakvéleményt az említett kivételtől eltekintve már csak az Oktatási Hivatalon keresztül lehet kezdeményezni.

Szülői csoportunkat az érintett szülők számára indítottuk. Itt tudunk segíteni egymásnak tapasztalataink megosztásával. Együtt könnyebb: csatlakozzunk minél többen! Ne feledjük, hogy valamennyiünk közös érdeke, hogy akinek valóban szüksége van rá, az éljen a további egy év óvoda lehetőségével, hiszen az éretlenül iskolába kerülő gyermekek nem csak saját maguk élnek meg számtalan kudarcélményt, hanem a többiek számára is megnehezítik a haladást.

A Szülői Hang Közösség a törvény első bejelentése óta küzd a gyermekek érdekeit sértő törvény ellen. A törvénnyel kapcsolatos negatív szülői tapasztalatokat 50 pontban foglaltuk össze, mely itt olvasható.

A hatéves kisgyermekekkel kapcsolatos pedagógia döntést az őt alaposan ismerő szülők és óvodapedagógusok tudják jól és felelősségteljesen meghozni. Az új törvény elkeni a felelősséget az Oktatási Hivatal, a szakszolgálat és a bíróság között úgy, hogy a hivatali döntésért senki sem vállalja a személyes felelősséget. Az új törvény elvette a szülők jogát arra, hogy gyermekükről az őt ismerő óvodapedagógussal közösen döntsenek, miközben az új rendszerben sem nyilvános döntési kritériumok, sem érdemi jogorvoslati lehetőség nincsen, és így a rendszer önkényesnek tekinthető. Szülőként nem fogadjuk el, hogy helyettünk egy arctalan hivatal döntsön, miközben mi vagyunk felelősek gyermekünk neveléséért, és a döntés következményei minket terhelnek.

Miért kerültünk szülőként ebbe a helyzetbe, miért vette el a kormányzat a szülők és óvodapedagógusok jogát arra, hogy a gyermek sorsáról magunk döntsünk? Miközben a pedagógushiány, és ezen belül az óvodapedagógushiány egyre drámaibb mértéket ölt, a kormányzat ezzel a bürokratikus intézkedéssel csökkenteni tudja az óvodában maradó gyermekek számát és ezzel együtt csökkenti az oktatási kiadásokat.

De ne feledjük, hogy szülőként mi magunk is felelősek vagyunk azért, hogy gyermekeink érdekeit képviseljük. Ne feledjük, hogy az oktatásban nincsenek valódi menekülőutak: még ha a saját gyermekünk kérelmét el is fogadják, lehet, hogy gyermekünk jelenlegi vagy jövőbeli barátai, társai hátrányt szenvednek.

Amennyiben nem értünk egyet a törvénnyel, javasoljuk, hogy írjuk meg véleményünket a kormányzatnak is. A Miniszterelnökségnek érdemes írni rövid emailt, címük: erkeztetok@me.gov.hu. Levélsablon nincs, mert csak az önállóan megfogalmazott levelek számítanak igazán. Egy-egy levéltől persze nem fog azonnal megváltozni a törvény, de ha elég sokan rászánunk akár pár percet egy-egy levél megírására, akkor annak előbb-utóbb lesz hatása. Nem kell túl sokat írni, de a levél írása jelzésértékű. Csak a személyes kiállás és felelősségvállalás hozhat pozitív változást.

Fontos, hogy segítsük szülőtársainkat is: juttassuk el az információkat mindazokhoz, akik kevésbé látják át a kérdés jelentőségét, vagy nincs tapasztalatuk, megfelelő tudásuk a kérvényezésben, a dokumentumok beszerzésében.

A Szülői Hang Közösség oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszik. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.


« Vissza az előző oldalra!
Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvoda - Magyar